Szukaj artykułów
Od Do

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 31

12

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej dla PSSE Leszek Ignatowicz 2021-10-25 zobacz
2 Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Leszek Ignatowicz 2021-05-04 zobacz
3 Stan sanitarny powiatów w 2020 roku Leszek Ignatowicz 2021-03-15 zobacz
4 Dane epidemiologiczne z zakresu chorób zakaźnych Leszek Ignatowicz 2021-02-24 zobacz
5 Kontrole zewnętrzne w 2020 roku Leszek Ignatowicz 2021-02-16 zobacz
6 Deklaracja dostęności Leszek Ignatowicz 2021-02-03 zobacz
7 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Leszek Ignatowicz 2020-05-01 zobacz
8 Kontrole zewnętrzne w 2019 roku Leszek Ignatowicz 2020-01-16 zobacz
9 Kontrole zewnętrzne w 2018 roku Leszek Ignatowicz 2019-01-10 zobacz
10 Zakres badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Leszek Ignatowicz 2019-01-10 zobacz
11 Legioneloza - Informacje dla podróżujących Leszek Ignatowicz 2018-08-01 zobacz
12 Ochrona Danych Osobowych - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Leszek Ignatowicz 2018-06-21 zobacz
13 Kontrole zewnętrzne w 2017 roku Leszek Ignatowicz 2017-10-24 zobacz
14 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r. Leszek Ignatowicz 2017-02-12 zobacz
15 Informacja na temat zatruć pokarmowych Leszek Ignatowicz 2017-01-07 zobacz
16 Cennik HK i Ś Leszek Ignatowicz 2017-01-07 zobacz
17 Wykaz laboratoriów wykonujących badania wody Leszek Ignatowicz 2017-01-07 zobacz
18 Informacja o jakości wody do spożycia w gminach Leszek Ignatowicz 2017-01-07 zobacz
19 Komunikat GIS - Kąpieliska a miejsca wykorzystywane do kąpieli Leszek Ignatowicz 2017-01-07 zobacz
20 Przekazywanie informacji w celu ponownego wykorzystania Leszek Ignatowicz 2017-01-07 zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się