2017-01-07

Informacja na temat zatruć pokarmowych

Informacja na temat zatruć pokarmowych

W związku z wzrastającą w naszym województwie liczbą zakaźnych zatruć pokarmowych PSSE w Wodzisławiu Śl. podjęła odpowiednie działania w ramach interwencji nieprogramowej "Profilaktyka zakaźnych zatruć pokarmowych".

Na polecenie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach przekazujemy informacje dotyczące zatruć pokarmowych pałeczką salmonelli.

Pod pojęciem salmonellozy rozumiemy zachowanie wywołane przez pałeczki salmonella tzw. zwierzęcego pochodzenia, wystepujące zarówno u zwierząt dzikich jak i hodowlanych (ptaki, gryzonie, psy i koty). W sprzyjających warunkach (ciepło, wilgoć, obecność białka) pałeczki mogą żyć poza organizmem żywym przez kilka miesięcy. Przemysłowa hodowla drobiu i przetwórstwo żywności przyczyniły się w ostatnich latach do wzrostu zachorowań na salmonellozy na całym świecie.

Zakażenia pałeczką salmonella wywołują u ludzi najczęściej dolegliwości żołądkowo-jelitowe, nazywane potocznie zatruciem pokarmowym. Objawy chorobowe występujące zwykle po 6-72 godzinach od zakażenia to: napadowe bóle brzucha, gorączka, biegunka, czasem nudności lub wymioty. U niemowląt, małych dzieci, ludzi wyniszczonych chorobami lub u osób w podeszłym wieku może przebiegać ciężko, ze zmianami w narządach wewnętrznych, stawach a także z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. Po przebyciu choroby pałeczki mogą być wydalane z kałem przez kilka tygodni lub miesięcy.

Do zakażenia dochodzi głównie drogą pokarmową, w następstwie spożywania produktów spożywczych, przeważnie pochodzenia zwierzęcego, zakażonych pierwotnie lub wtórnie kałem zwierząt lub ludzi zakażonych. Najczęściej nośnikiem pałeczek są produkty zawierające surowe jaja (majonezy, kremy, lody, zupy dla niemowląt i inne) oraz rozdrobnione przetwory mięsne.

Mimo wszędobylstwa pałeczek salmonelli zachorowania można uniknąć przez:

  • mycie rąk przed przygotowaniem posiłków
  • utrzymanie czystości naczyń, sprzętów kuchennych i samej kuchni
  • przechowywanie żywności w niskiej temperaturze
  • wydzielanie miejsca w lodówce na surowy drób, mięso i jaja
  • poddawanie żywności wysokiej temperaturze (gotowanie, pieczenie)
  • mycie jaj przed rozbiciem skorupki
  • parzenie we wrzątku jaj używanych do wyrobu potraw i deserów, nie poddawanych wysokiej temperaturze
  • unikanie lodów i ciastek pochodzących od nieznanych wytwórców i przygodnych sprzedawców

 

Na terenie działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim w 2014r. odnotowano 48 przypadków zatruć pokarmowych pałeczką salmonella. Do końca września 2015 roku zachorowań wywołanych pałeczką salmonella było 12.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się